2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıt İşlemleri

14 Eylül 2018 Cuma

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıt İşlemleri
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt İşlemleri:
Bilimsel Hazırlık Programı öğrencileri program kapsamında alacakları dersleri Anabilim Dalı Başkanlığından öğrenerek Ders Kayıt Formunu (Bilimse Hazırlık Programı lisans dersleri için) Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidirler. 
Bilimsel hazırlık programındaki derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile her yarıyılda birer ders olmak üzere kayıtlı olduğu lisansüstü programda yer alan derslerden de alabilir.
Lisansüstü programdan ders almak için Ders Kayıt Formunu doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidirler.

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı KTÜ Ortak Program öğrencileri ders kayıtları:
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden Ders Alacak Öğrenciler)

17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında KTÜ’den almak istedikleri dersleri http://www.ktu.edu.tr/fbeinsaat  adresinden belirleyebilirler. Derslerini belirleyen öğrencilerimiz, Ders Kayıt Formunu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidirler.
Kredisiz derslerin (Tez, Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi) kayıtları Öğrenci Bilgi Sisteminden interaktif olarak yapılacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Harç Ödemesi için

T.C. Ziraat Bankası RTEÜ Şubesi Hesap Numarası : 51704403-5003
İban Numarası : TR82 0001 0023 1351 7044 0350 03 

Not: Yatıran bölümünde (UZEM) ifadesine yer verilmelidir.