Ders Kayıt İşlemleri

01 Şubat 2018 Perşembe

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıt İşlemleri
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt İşlemleri:
Bilimsel Hazırlık Programı öğrencileri program kapsamında alacakları dersleri Anabilim Dalı Başkanlığından öğrenerek Ders Kayıt Formunu Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidirler. 
Bilimsel hazırlık programındaki derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile her yarıyılda birer ders olmak üzere kayıtlı olduğu lisansüstü programda yer alan derslerden de alabilir.
Lisansüstü programdan ders almak için Lisansüstü Ders Kayıt Formu (Bilimsel Hazırlık Programı İçin) doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidirler.

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı KTÜ Ortak Program öğrencileri ders kayıtları:
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden Ders Alacak Öğrenciler)

05-09 Şubat 2018 tarihleri arasında KTÜ’den almak istedikleri dersleri http://www.ktu.edu.tr/fbeinsaat  adresinden belirleyebilirler. Derslerini belirleyen öğrencilerimiz, Ders Kayıt Formunu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidirler.
Kredisiz derslerin (Tez, Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi) kayıtları Öğrenci Bilgi Sisteminden interaktif olarak yapılacaktır.