Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergimiz Yayın Hayatına Başladı

23 Ekim 2019 Çarşamba

Enstitümüz bünyesinde yayın hayatına başlayan “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi” Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) sayı olarak yayımlanacak bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Dergimize, Türkçe ve İngilizce yayın kabul edilmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 2020 yılı Ocak sayısı için makale kabulüne başlamış olup, makale gönderimi https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteufemud adresinden yapılabilmektedir.

Dergi hakkındaki detaylı bilgiye http://fbedergi.erdogan.edu.tr ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteufemud adreslerinden ulaşılabilir.