Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergimizin İlk Sayısı Yayımlandı

30 Haziran 2020 Salı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisinin ilk sayısı (Haziran 2020) yayımlanmıştır. Dergimizin Üniversitemize Ülkemize ve tüm akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederiz.
                                                                                                                                                                                    Fen Bilimleri Enstitüsü

Dergimiz ile ilgili detaylı bilgiye ve son sayısına
https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteufemud ve http://fbedergi.erdogan.edu.tr/ adreslerinden ulaşılabilir.
Dergimizin kapağına ulaşmak için tıklayınız.
Dergimizin ön sayfaları ve içindekiler bölümüne ulaşmak için tıklayınız.