İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalına Ait Boş Kontenjan İlanı

18 Şubat 2021 Perşembe

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek  Lisans (Uzaktan Eğitim) Programına ait boş kontenjan bilgileri aşağıda verilmektedir.
Kesin kayıt işlemlerini http://ogrenci.erdogan.edu.tr/adaylogin adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt Tarihi: 19-21 Şubat 2021
 
Boş Kontenjan: 36

Boş kontenjanlara yedek listesi sırasına göre başvuru kabul edilecek olup, dolmayan kontenjana sırada ki yedek adayın kaydı kabul edilecektir. Tüm yedek adayların başvurmaları lehlerine olacaktır.

Not: Yedek listeden kesin kayıt yaptırıp sırası gelmeyen adayların yatırmış oldukları katkı payları dilekçe ile başvurmaları halinde geri iade edilmektedir.

KESİN KAYIT İÇİN SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER
ULUSAL ÖĞRENCİLER ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
 1. Dekont
 2. Lisans diplomasının onaylı sureti veya E-devletten alınan mezuniyet belgesi
 3. Lisans Transkripti* (onaylı sureti)
 4. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
 5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi  (Askerlik şubesinden veya E-devletten alınacak yeni tarihli belge)
 1. Dekont
 2. Lisans Diploması (onaylı sureti)
 3. Lisans Transkripti (onaylı sureti)
 4. İkametgâh Tezkeresi
 5. Pasaport (kişisel bilgilerin yer aldığı sayfanın fotokopisi)
 6. Türkçe eğitim veren merkezlerden alınan (TÖMER vb.) başarı belgesi

Katkı Payının Ödeneceği Hesap Bilgileri:
T.C. Ziraat Bankası İban Numarası : TR88 0001 0023 1355 8725 5550 16
Toplam Katkı Payı : 5.000 TL
1. Dönem                : 2.500 TL
2. Dönem                : 2.500 TL