Lisansüstü Programlara Ait Boş Kontenjan İlanı

02 Ekim 2020 Cuma

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Ait Boş Kontenjanlar aşağıdaki şekildedir.
Kesin kayıt işlemlerini http://ogrenci.erdogan.edu.tr/adaylogin adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2020
Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Ulusal Öğrenci     Uluslararası Öğrenci
Alan İçi Alan Dışı      Alan İçi     Alan Dışı
Biyoloji - 7  -
Enerji Sistemleri Mühendisliği 1 -  -
Fen Bilgisi Eğitimi 5  
Fizik 2 3 - 1
İlköğretim Matematik Eğitimi 5 3  -
İnşaat Mühendisliği 7 1 1
Kimya - 3  -
Makine Mühendisliği 11 -  -  -
Matematik 4 -  -
Peyzaj Mimarlığı 4 4  -
Su Ürünleri - 2  -
İleri teknolojiler Biyoteknoloji 2 - - -
Nanoteknoloji 3
Malzeme 1

Not 1: Anabilim Dallarımızdaki boş kontenjanlara yedek listesi sırasına göre başvuru kabul edilecek olup, dolmayan kontenjana sırada ki yedek adayın kaydı kabul edilecektir. Tüm yedek adayların başvurmaları lehlerine olacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER
ULUSAL ÖĞRENCİLER  ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
 1. Lisans diplomasının onaylı sureti veya E-devletten alınan mezun belgesi
 2. Lisans Transkripti* (onaylı sureti)
 3. ALES belgesi
 4. Nüfus Cüzdanı /T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
 5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi  (Askerlik şubesinden veya E-devletten alınacak yeni tarihli belge)
 6. Lisans eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için Denklik Belgesi
 7. Danışman Öneri Formu*
 1. Lisans Diploması (onaylı sureti)
 2. Lisans Transkripti (onaylı sureti)
 3. İkametgâh Tezkeresi
 4. Pasaport (kişisel bilgilerin yer aldığı sayfa fotokopisi)
 5. Katkı Ücreti Dekontu
 6. TÖMER Dil Belgesi
 7. Danışman Öneri Formu*
Formu doldurularak çıktısı alınıp sisteme yüklenecek. Form için tıklayınız.