Özel Öğrenci Başvuruları Hakkında

08 Eylül 2016 Perşembe

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Özel Öğrenci Başvuruları 19-20 Eylül 2016 tarihleri arasındadır.
Başvuru Formu için tıklayınız...

Ziraat Bankası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Şubesi
(Şube kodu:2313) Hesap Numarası: 55872555-5007
Özel öğrenci ücreti: 129 TL


Özel öğrencilik statüsüne ilişkin esaslar:
 

1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler, ilgili öğretim elemanın ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilir.
 
2) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde kayıtlı öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine tabidir.
 
3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 
4) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, talep etmeleri halinde, enstitü müdürlüğü tarafından durumlarını belirten bir belge verilebilir.
 
5) Özel öğrencilik statüsünden yararlanan bir öğrenci, daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazandığında; özel öğrenci olarak aldığı ders(ler)i, anabilim dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı lisansüstü programın asgari kredisinin % 50’sini geçmemek koşuluyla ders kredisinden saydırabilir.
 
6) Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, o derse kayıtlı en az bir öğrencinin bulunması gerekir.
.