Yeni Tez Yazım Kılavuzu

04 Ekim 2019 Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanacak tezlerin yazımında kullanılacak olan tez yazım kılavuzu üniversitemiz senatosunda kabul edilerek 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı güz yarıyılı itibari ile yürürlüğe girmiştir.
Tez Yazım Kılavuzunun, Tez Şablonunun ve Tez Ön Sayfaları Hazırlama Makrosunun tüm öğrencilerimize katkı ve kolaylık getirmesini dileriz.

Tez Yazım Kılavuzu için tıklayınız.                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            Fen Bilimleri Enstitüsü