Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Murat TOMAKİN
Doç. Dr. Erol YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN
Keriman DİŞ
Atilla YILDIZ