Koordinatörlükler

      Kalite Koordinatörlüğü
  • Doç. Dr. Ferhat KALAYCI (Başkan)
  • Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AKGÜL (Üye)
  • Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN (Üye)
  • Keriman DİŞ (Üye)
  • Binnur AKDOĞAN (Üye)

      Engelli Öğrenci Akademik Birim Koordinatörü
  • Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AKGÜL

      Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörü
  • Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AKGÜL

       Mezun Bilgi Sistemi Yetkilisi
  • Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN

      Erasmus Koordinatörleri
  Anabilim Dalı Koordinatör
  Biyoloji Doç. Dr. Mustafa AKINER
  Enerji Sistemleri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AKGÜL
  Fizik Doç. Dr. Recep KESER
  Fen Bilgisi Eğitimi Doç. Dr. Bahadır NAMDAR
  İlköğretim Matematik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Samet OKUMUŞ
  İnşaat Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜRBÜZ
  Jeoloji Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz DEMİR
  Kimya Doç. Dr. Cihan KANTAR
  Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Evrin TUĞAY
  Matematik Arş. Gör. Dr. Zafer BEKİRYAZICI
  Su Ürünleri Doç. Dr. Rahşan Evren MAZLUM