Misyon ve Vizyon

Misyon

Fen Bilimleri Enstitümüz, fen ve mühendislik alanlarında lisansını tamamlayan lisans mezunlarının kendi potansiyellerini ortaya koymalarına olanak vermeyi; en ileri düzeyde lisansüstü eğitim imkânları sağlayarak üniversitelere araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında öğretim elemanları yetiştirmeyi; gelişen teknoloji yakından takip eden, bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip, üretken araştırmacılar yetiştirmeyi; uluslararası düzeyde ülkemizin dünya pazarındaki rekabet gücünü arttıracak, ülkenin kalkınması ve dünya bilimine katkı sağlayacak disiplinler arası bilimsel araştırmalara yönelmeyi ve desteklemeyi; tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesini sağlamayı; uluslararası gelişmeler ve toplumsal gereksinimler göz önünde bulundurularak yeni programlar açmayı ve bilim dünyasının seçkin bir kurumu olarak insanlığın yararına çalışmayı görev edinmiştir.

 

Vizyon

Fen ve mühendislik bilimleri alanlarında verdiği eğitimin kalitesi ve araştırma olanaklarının cazibesiyle tercih edilen; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliğine önem veren; özel sektöre ve sanayiye öncülük yapabilen; bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş, nitelikli, çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneğine sahip, önderlik yapabilecek kültürel birikimi ve iletişim becerisi olan, yeni bilgilerlere açık bilim insanı yetiştiren; bilimsel araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getiren; Fen bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, yeni ufuklar açan bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren, araştırmalarını arttırarak sürdüren; ülkemiz ve bölgemiz önceliklerine yönelik araştırma projelerini ortaya koyan ve destekleyen, disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için çaba gösteren; akademik amaçlı programların yanı sıra, kişilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik lisansüstü programların hazırlanması için ortam hazırlayan ve yeni ufuklar açan, saygın ve seçkin bir kurum olmaktır.