Sıkça Sorulan Sorular

Lisansüstü Programlara ne zaman ve nasıl başvuru yapabilirim?

Güz ve Bahar dönem başlangıçlarından önce Enstitümüz sayfasında ilan edilen başvuru tarihleri arasında başvurunuzu yapabilirsiniz.
Lisansüstü Programlara başvurular interaktif ortamda yapılmakta olup öğrencilerin şahsen Enstitüye gelerek başvuru yapması gerekmez.
—————————————————————————————————————
Başvurum kabul edildikten sonra ne yapmam gerekiyor?

Başvurusu kabul edilen öğrenciler için mülakat sınavı yapılacaksa bu sınava girmeleri gerekmektedir. Mülakat sınavı yapılmayacaksa öğrenciler Enstitümüz Web sayfasından sonuçları takip edebilir.
—————————————————————————————————————
Başvurum sonucunda Enstitünüze kesin kayıt hakkı kazandım, ne yapmam gerekiyor?

Enstitümüze kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kesin kayıt tarihleri arasında ilgili belgelerle birlikte Enstitümüze şahsen veya vekalet vereceği kişi ile birlikte müracaat ederek kesin kaydını yaptırmalıdır.
—————————————————————————————————————
Başvurular neticesinde Yedek Listedeyim ne yapmam gerekiyor?

Asıl listedeki öğrencilerden kesin kayıt tarihi bittikten sonra kesin kaydını yaptırmayan olması durumunda, yedek listedeki öğrenciler için kesin kayıt ilanı Enstitümüz Web sayfasından verilmektedir.
Yedek Listedeki öğrencilerimiz ilgili tarihlerde Enstitümüze şahsen veya vekalet vereceği kişi ile müracaat ederek kesin kaydını yaptırmalıdır.
—————————————————————————————————————
Ales Puanının geçerlik süresi kaç yıldır?

Ales puanının geçerlik süresi 5 yıldır.
—————————————————————————————————————
Yatay Geçiş yapmak istiyorum ne yapmalıyım?

Enstitümüze yatay geçişle gelmek isteyen öğrenciler, yatay geçiş başvuru tarihleri arasında Enstitümüze Dilekçesi ve ekleriyle başvurmalıdır.
Ekler:
1-Kayıtlı olduğu enstitüden alınan öğrenci belgesi
2-Kayıtlı olduğu programa ait transkript
3-Mezuniyet Transkripti (Lisans, Tezli Yüksek Lisans)
4-Diploma veya geçici mezuniyet (Lisans, Tezli Yüksek Lisans)
5-Nüfus cüzdan fotokopisi
6-Ales Belgesi
7-Yabancı Dil belgesi (doktora için)

—————————————————————————————————————
Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

Ders kayıtları akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde öğrenciler tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine ( https://ekampus.erdogan.edu.tr/) girilerek yapılır.
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilk defa ders kaydı yapacak öğrenciler, bu sayfada ilk kez şifre oluşturarak sisteme giriş yapar.
Sistem üzerinden seçmiş olduğu dersleri danışman onayına gönderir.
Danışman öğretim üyesi seçilen dersleri kontrol eder, onayla ve kesin kaydı tamamla butonlarıyla öğrencinin kaydını tamamlar.
Öğrencilerimiz ders kayıtlarının tamamlanıp tamamlanmadığını muhakkak kontrol etmelidir. Danışmanların sistem üzerinden öğrencilerinin ders kayıtlarını tamamlamaması durumunda öğrencinin o döneme ait ders kaydı oluşmaz.
—————————————————————————————————————
Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olma şartları nelerdir?

Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizin mezun olabilmesi için:
8 adet dersten (24 kredi) başarılı olmalı,
Seminer dersinden başarılı olmalı,
Tez Savunma Sınavı sonucu başarılı olmalı,
Tez teslimi ile ilgili yapılması gerekenleri yapmalıdır (akış şeması).
—————————————————————————————————————
Tezli Yüksek Lisansı yeni kazandım ne yapmam gerekiyor?

Alan İçi öğrencileri; Kesin kayıtlarını tamamlayan öğrenciler aynı zamanda danışman öneri formunu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim etmelidir.
Danışman atamaları sonucunda danışmanlarını Enstitümüzden öğrenerek belirtilen süreler içerisinde ders kayıtlarını yapmalıdır.
Alan dışı öğrenciler (bilimsel hazırlık öğrencileri); Kesin kayıtlarını tamamlayan alan dışı öğrenciler için Anabilim Dalı Başkanlıklarınca bilimsel hazırlık dersleri belirlenir.
Alan dışı öğrenciler ders kayıt süreleri içerisinde ders kayıt formu doldurarak (bilimsel hazırlık kapsamında alacakları derslere yazılım yapacaklar) ders kaydı için Enstitümüze müracaat ederler.
—————————————————————————————————————
Bilimsel Hazırlık öğrencisiyim (Alan dışı) ders kaydımı nasıl yapacağım?

Bilimsel Hazırlık öğrencileri, Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlenen bilimsel hazırlık derslerini ders kayıt formuna yazarak Enstitümüze teslim etmelidir.
Bilimsel hazırlık süresince (1 yarıyıl veya 2 yarıyıl) Alan dışı öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders kaydı yapamadıklarından, ders kayıt işlemlerini manuel olarak yapacaklardır.
 —————————————————————————————————————
Bilimsel Hazırlık öğrencisiyim (Alan Dışı) kayıtlı olduğum lisansüstü programdan  ders alabilir miyim?

Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programındaki derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile her yarıyılda birer ders olmak üzere kayıtlı olduğu lisansüstü programda yer alan derslerden de alabilir.
—————————————————————————————————————
Bilimsel Hazırlık öğrencisiyim (Alan Dışı) kayıtlı olduğum lisansüstü programdan ders almak için ne yapmalıyım?

Alan dışı öğrenciler alacakları dersi içeren dilekçeleriyle Anabilim Dalı Başkanlığına başvuru yapabilir.
—————————————————————————————————————
İzin almak istiyorum ne yapmam gerekiyor?

İzin almak isteyen öğrencilerimiz Yarıyıl başında derse yazılım süreleri bitmeden, Enstitümüz formlar kısmında bulunan İzin Formu’ nu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidir.
————————————————————————————————————
Kaç Yarıyıl İzin Alabilirim?

Lisansüstü öğrencilerimize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 23. maddesinde ki süreler kadar izin verilmektedir. Bir öğrenciye toplam mazeretleri nedeniyle en fazla 2 yarıyıl izin verilebilir.
—————————————————————————————————————
Kayıt sildirmek istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Kayıt sildirmek isteyen öğrenci Enstitüden alacağı ilişik kesme belgesindeki ilgili imzaları tamamlar ve  Kayıt Sildirme Formu ’nu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidir.
—————————————————————————————————————
Öğrenci belgesi nasıl alabilirim?

Öğrencilerimiz, Öğrenci Belgelerini E-Devletten alabilirler.
—————————————————————————————————————
Başarısız olduğum dersi tekrar alabilir miyim?

Öğrencilerimiz başarısız oldukları dersleri tekrar alabilir ya da başarısız oldukların dersin yerine başka bir ders alabilirler.
—————————————————————————————————————
Harç parası yatıracak mıyım?

Tezli Yüksek Lisansta 2 yılını dolduranlar, doktora da 4 yılını dolduranlar (hazırlık sınıfları hariç) harç parası öderler.
—————————————————————————————————————
Özel öğrenci alarak ders almak istiyorum ne yapmalıyım?

Enstitümüz lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan, kayıtlı oldukları Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak en fazla iki ders alabilirler. 
Başka bir üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları Enstitü Anabilim Dalının onayı, özel öğrenci olarak gelmek istedikleri programın Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. 
Enstitümüzdeki lisansüstü programlardan özel öğrenci olarak ders alınabilmesi için, ilgili derste örgün öğretim kapsamında kayıtlı en az bir öğrencinin bulunması gerekir. 
 —————————————————————————————————————
Başka bir üniversiteden ders almak için ne yapmam gerekiyor?
Tezli Yüksek Lisans Programı için:
Enstitüde açılmamış olması kaydı ile Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de en fazla iki ders seçilebilir.
Doktora Programı için:
Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir
—————————————————————————————————————
 Üniversitemiz içerisinde farklı bir Anabilim Dalından ders almak için ne yapmam gerekiyor?

Enstitümüz öğrencileri Üniversitemiz içerisinde farklı bir Anabilim Dalından Ders almak için, ders kayıt formunu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına müracaat edebilirler.